Thursday, 20/06/2019 - 04:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Văn bản liên quan
Tài liệu tập huán Thông tư 22/2016 (Tiểu học)
Ngày ban hành:
14/11/2016
Ngày hiệu lực:
14/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV tập huán Thông tư 22/2016 (Tiểu học)
Ngày ban hành:
14/11/2016
Ngày hiệu lực:
14/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Côngm văn tổ chức giải cầu lông CBGV chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ngày ban hành:
31/10/2016
Ngày hiệu lực:
31/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ
Ngày ban hành:
25/10/2016
Ngày hiệu lực:
25/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực