Thursday, 20/06/2019 - 03:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Văn bản liên quan
CV về việc Kiểm tra công tác Văn thư lưu trữ năm 2016
Ngày ban hành:
22/12/2016
Ngày hiệu lực:
22/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hỗ trợ tham gia xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị
Ngày ban hành:
14/12/2016
Ngày hiệu lực:
14/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV_Báo cáo số liệu Y tế trường học.
Ngày ban hành:
09/12/2016
Ngày hiệu lực:
09/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu họp Hiệu trưởng tháng 12/2016
Ngày ban hành:
01/12/2016
Ngày hiệu lực:
01/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực