Friday, 01/07/2022 - 17:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày hiệu lực:
22/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định công nhận danh hiệu học sinh giỏi thành phố môn THể dục năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
20/05/2016
Ngày hiệu lực:
20/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc thành lập Ban trọng tài điều hành Hội khỏe Phù Đổng
Ngày ban hành:
11/11/2015
Ngày hiệu lực:
11/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực