Wednesday, 04/08/2021 - 06:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
01/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/01/2018
Ngày hiệu lực:
31/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tài liệu họp hiệu trưởng tháng 8/2017

Ngày ban hành:
07/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức Đại hội Điền kinh-Thể thao năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
09/02/2017
Ngày hiệu lực:
09/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực