• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày hiệu lực:
15/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng  tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 4150

Ngày ban hành:
09/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Danh mục Thủ tục hành chính cấp huyện của ngành GD&ĐT

Ngày ban hành:
08/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm góp phần tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày 08/3/2021 Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 609/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Ngày 11/3/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành văn bản số 655/BTC về việc phát động tổ chức Cuộc thi

Ngày ban hành:
08/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực