Friday, 01/07/2022 - 18:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
12/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu Biên bản Khảo sát.
Ngày ban hành:
10/04/2017
Ngày hiệu lực:
10/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu DS đối tượng Bồi dưỡng kiến thức QPAN_2016
Ngày ban hành:
07/10/2016
Ngày hiệu lực:
07/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu Kế hoạch XD trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2021
Ngày ban hành:
03/10/2016
Ngày hiệu lực:
03/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn hướng dẫn Lập kế hoạch XD CSVC, trường chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
22/09/2016
Ngày hiệu lực:
22/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu hồ sơ trường (Emis T12)(18-1-2016)
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
18/01/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khẩn: Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh: Mẫu báo cáo chi thường xuyên gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
06/11/2015
Ngày hiệu lực:
06/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực