Saturday, 08/08/2020 - 15:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
17/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên CBGV năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
17/09/2019
Ngày hiệu lực:
31/08/2020
Trạng thái:
Chưa có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều lệ Điền kinh-Thể thao 2018-2019

Ngày ban hành:
29/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực