Saturday, 08/08/2020 - 15:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh

Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên CBGV năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
17/09/2019
Ngày hiệu lực:
31/08/2020
Trạng thái:
Chưa có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều lệ Điền kinh-Thể thao 2018-2019

Ngày ban hành:
29/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực