• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "TỰ SOI, TỰ SỬA"

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ” theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/Th.U, ngày 19/5/2022 của Ban thường vụ Thành ủy và Thông báo số 36-TB/ĐU, ngày 02/6/2022 của ban Thường vụ Đảng ủy. Tối ngày 13/6/2022, Chi bộ trường mầm non I tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với Chuyên đề “Tự soi, tự sửa” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, viên chức; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII.

Description: C:\Users\TUANDAT\Desktop\New folder (2)\z3490080071888_18ec4d1c8b3772cc8e7f6e587c51563f.jpg

Đ/c Trịnh Thị Oanh, PBT thường trực Đảng ủy Phường Nam Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị giúp cán bộ, đảng viên, viên chức nắm rõ được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết XXI Đảng bộ Thành phố và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, cùng 9 ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn, chân thành cho cấp uỷ và từng đảng viên, trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của mỗi đảng viên trong chi bộ được đề cập và tập thể chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến. Các đảng viên, viên chức đã thẳng thắn thảo luận, góp ý cho nhau về những tồn tại, hạn chế của bản thân theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm về Tổ chức xúi giục, tham gia các hoạt động kết bè phái cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ; Vai trò trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo các Quy định, Kết luận của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Thực hành chống lãng phí trong sử dụng tài sản công; Phát huy vai trò tự  phê bình và phê bình trong đảng viên, viên chức...

Description: C:\Users\TUANDAT\Desktop\New folder (2)\z3490081405308_5f08393cd03b79bdb665ca490ba3a00d.jpg

Đảng viên: Nguyễn Thị Mỹ, TTCM khối Vàng Anh tham luận về Thực hành chống lãng phí trong sử dụng tài sản công

Description: C:\Users\TUANDAT\Desktop\New folder (2)\z3490081266085_c1b54433516577e4a7e6f0999791ea20.jpg

Đảng viên: Trần Thị Luận, TTCM khối Họa Mi, tham luận về 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng

Description: C:\Users\TUANDAT\Desktop\New folder (2)\z3490081091876_de52713139baffd3bbd4f685fdea6da0.jpg

Đảng viên Hoàng Thị Lĩnh, TTVP, tham luận về Tổ chức xúi giục, tham gia các hoạt động kết bè phái cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ

Description: C:\Users\TUANDAT\Desktop\New folder (2)\z3490080820658_e354e156f8d37ec5a446d4ceba24c3fa.jpg

Đảng viên Trần Ngọc Trang, Phó hiệu trưởng, tham luận nội dung Thực hiện 19 điều đảng viên không được làm

Description: C:\Users\TUANDAT\Desktop\New folder (2)\z3490080586480_297f39179fa282163dc0fafe533279e5.jpg

Đảng viên Ngô Thị Nguyệt, TTCM khối Sơn Ca, tham luận nội dung Kết luận 29/TU Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”

Description: C:\Users\TUANDAT\Desktop\New folder (2)\z3490079769720_a74fd98413c6ee0f2af9cd0de247e65a.jpg

Đảng viên Nguyễn Thị Oanh, tham luận nội dung: Phát huy vai trò tự  phê bình và phê bình trong đảng viên, viên chức.

Description: C:\Users\TUANDAT\Desktop\New folder (2)\z3490078886463_40d738ee4157395e0f89f16366c5b033.jpg

Description: C:\Users\TUANDAT\Desktop\New folder (2)\1.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vinh, Bí thư chi bộ kết luận và đưa ra một số nội dung cho giải pháp tự soi tự sửa trong thời gian tới.

Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” thực sự là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, vừa nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, vừa giúp đảng viên thấy được hạn chế của bản thân, của các đảng viên, viên chức trong chi bộ; từ đó quyết tâm “tự sửa”, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

 


Tác giả: Trường Mầm non 1 Thành Phố Hà Tĩnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết