Friday, 01/07/2022 - 18:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
 • Ông: Trần Hưng Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng, phụ trách THCS
  • Điện thoại:
   0912.517.827
  • Email:
   quoclinh2009@gmail.com
 • Bà: Lê Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng bộ phận THCS
  • Điện thoại:
   0917134889
  • Email:
   Lehaiyentpht@gmail.com
 • Bà: Phan Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách chuyên môn Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0912.081.678
  • Email:
   Phanthuhang05@gmail.com
 • Ông: Hồ Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách chuyên môn Xã hội THCS
  • Điện thoại:
   0915918269
  • Email:
   hophuongttcx@gmail.com
 • Ông: Nguyễn Trọng Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV tổ chức CB, CNTT, Tổng hợp
  • Điện thoại:
   0912.516.477
  • Email:
   trongduc78@gmail.com
 • Ông: Nguyễn Trường Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng bộ phận Tiểu học
  • Điện thoại:
   0984.247.788
  • Email:
   Truongthu2008@gmail.com
 • Bà: Đặng Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách CM khối Tiểu học
  • Điện thoại:
   0916510820
  • Email:
   tuyetmaind9@gmail.com
 • Bà: Phan Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng bộ phận Mầm non
  • Điện thoại:
   0912.735.889
  • Email:
   phanyengd@gmail.com
 • Bà: Dương Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách chuyên môn mầm non
  • Điện thoại:
   0982.236.869
  • Email:
   duongloan77@gmail.com
 • Bà. Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Thủ Qũy, Văn thư
  • Điện thoại:
   0915.687.995
  • Email:
   Khanhhoapgdtpht@gmail.com