Thứ ba, 15/10/2019 - 09:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
 • Bà: Trần Thị Thủy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng
  • Điện thoại:
   0914.692.589
  • Email:
   Tranthithuynga6@gmail.com
 • Ông: Trần Hưng Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng, phụ trách THCS
  • Điện thoại:
   0912.517.827
  • Email:
   quoclinh2009@gmail.com
 • Bà: Phan Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng bộ phận Mầm non
  • Điện thoại:
   0912.735.889
  • Email:
   phanyengd@gmail.com
 • Ông: Nguyễn Trường Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng bộ phận Tiểu học
  • Điện thoại:
   0984.247.788
  • Email:
   Truongthu2008@gmail.com
 • Bà: Dương Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách chuyên môn mầm non
  • Điện thoại:
   0982.236.869
  • Email:
   duongloan77@gmail.com
 • Bà: Võ Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách chuyên môn Xã hội THCS
  • Điện thoại:
   0914.533.677
  • Email:
   Hienlinhht@gmail.com
 • Bà: Phan Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách chuyên môn Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0912.081.678
  • Email:
   Phanthuhang05@gmail.com
 • Ông: Nguyễn Trọng Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Tin học, Tổng hợp
  • Điện thoại:
   0912.516.477
  • Email:
   trongduc78@gmail.com
 • Bà: Lê Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng bộ phận THCS
  • Điện thoại:
   0917134889
  • Email:
   Lehaiyentpht@gmail.com
 • Ông: Nguyễn Tiến Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Tổ Chức Cán bộ
  • Điện thoại:
   0989.188.336
  • Email:
   tienminhhatinh@gmail.com