Sunday, 19/08/2018 - 22:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
 • Bà. Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Thủ Qũy, Văn thư
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông. Nguyễn Trọng Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Tin học, Tổng hợp
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà. Ngô Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách chuyên môn các môn xã hội Tiểu học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông. Nguyễn Đình Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Thể dục – Đoàn đội
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà. Võ Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách chuyên môn Xã hội THCS
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà. Phan Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách chuyên môn Tiếng Anh
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà. Phan Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng bộ phận Mầm non
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà. Lê Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng bộ phận THCS
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông. Nguyễn Tiến Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Tổ Chức Cán bộ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: