Saturday, 08/08/2020 - 16:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Giới thiệu về phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hà Tĩnh

Giới thiệu về phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hà Tĩnh

Phòng giáo dục - Đào tạo Thành phố Hà Tĩnh có trụ sở tại số 87 đường Phan Đình Phùng TP Hà Tĩnh, là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự chỉ ...