Friday, 01/07/2022 - 17:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

Nhận thức rõ về vai trò của người giáo viên Tiếng Anh trong giai đoạn mới và phương pháp giáo dục chủ đạo môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông là đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp, nhóm giáo viên Tiếng Anh trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Hà Tĩnh luôn chú trọng đổi mới phương pháp ...